بام سبز

مشخصات فنی

تعداد محفظه

4 ،5 ،

سایر مشخصات فنی

نام استند دیوار سبز

بام سبز ،

کاربرد

فضای داخلی ، فضای خارجی ،

ویژگی

سیستم آبدهی و مراقبت اتوماتیک ، نصب و تراز آسان ، جریان هوای بهتر اطراف گیاه و دیوار ، بدون نباز به آبدهی و مراقبت ، ضد آب ،

گروه رنگی

سفید ، زرد ،