تجهیزات باغ بام

لایه های استفاده شده در پروژه های روف گاردن
1- سطح بام( سیمان نرمه و صاف)
2- عایق ضد رطوبت پلی یوریا ( جایگزین ایزوگام)
3- فیلتر ژئوتکستایل gr300 (محافظت از عایق PVC)
4- عایق PVC 1/5 میل (ضد ریشه)
5- زهکش ورسی سل
- فیلتر ژئوتکستایل gr200 (محافظ خاک)
7- خاک
8- گیاه
9- سیستم آبیاری

مشخصات فنی

نوع شبکه زهکشی مدولار

زمینی ،

سایر مشخصات فنی

نام شبکه زهکشی مدولار

تجهیزات باغ بام ،

ویژگی

سیستم تخله اب مدولار ، سازگار با محیط زیست ، مقاوم در برابر سوراخ شدن ریشه های گیاه ،

توضیحات

لایه های استفاده شده در پروژه های روف گاردن
1- سطح بام( سیمان نرمه و صاف)
2- عایق ضد رطوبت پلی یوریا ( جایگزین ایزوگام)
3- فیلتر ژئوتکستایل gr300 (محافظت از عایق PVC)
4- عایق PVC 1/5 میل (ضد ریشه)
5- زهکش ورسی سل
- فیلتر ژئوتکستایل gr200 (محافظ خاک)
7- خاک
8- گیاه
9- سیستم آبیاری

،